Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα – Ανάπτυξη λύσεων AHA/AAL που βασίζονται σε ανοιχτές πλατφόρμες

Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα – Ανάπτυξη λύσεων AHA/AAL που βασίζονται σε ανοιχτές πλατφόρμες

Εκ μέρους του προγράμματος PlatformUptake.eu σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος σε έρευνα που διεξάγουμε σχετικά με την ανάπτυξη λύσεων AHA/AAL που βασίζονται σε ανοιχτές πλατφόρμες.

Survey: Developing solutions with Open Platforms

Οι απαντήσεις σας θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τα χαρακτηριστικά των λύσεων / υπηρεσιών που αναπτύσσονται στην κάθε πλατφόρμα, καθώς και την εμπειρία σας από τη χρήση των πλατφορμών. Το ερωτηματολόγιο είναι στα αγγλικά.
Επιπλέον παρακαλούμε να προωθήσετε το παρόν μήνυμα σε συναδέλφους ή μέλη του επαγγελματικού σας δικτύου με ανάλογη εμπειρία.