Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα

Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα

Invitation to participate to survey

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε έρευνα αναφορικά με τις πλατφόρμες ανοικτών υπηρεσιών στους τομείς AHA/AAL. Την έρευνα διεξάγουμε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος PlatformUptake.eu.

Το κάθε ένα από τα παρακάτω ερωτηματολόγια απευθύνεται σε διαφορετικό κοινό και μπορεί να απαντηθεί μέσα σε 10 λεπτά περίπου. Είναι πολύ πιθανό να ταιριάζετε σε περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες, ανάλογα με τη θέση και την εμπειρία σας.

Επιπλέον σας παρακαλούμε θερμά να προωθήσετε αυτό το μήνυμα και σε άλλα άτομα που ενδέχεται να είναι σχετικά με το αντικείμενο της έρευνας. Τα ερωτηματολόγια είναι στα Αγγλικά.

1. Τελικοί χρήστες υπηρεσιών, βοηθούμενα άτομα, ηλικιωμένοι, φροντιστές:
Ερωτηματολόγιο

2. Αξιωματούχοι και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης/κυβέρνησης:
Ερωτηματολόγιο

3. Πάροχοι τεχνολογίας, σχεδιαστές/προγραμματιστές λογισμικού και κατασκευαστές συσκευών:
Ερωτηματολόγιο

4. Πάροχοι υπηρεσιών υγείας, φορείς και ινστιτούτα με στόχο την υγεία και ευημερία των πολιτών:
Ερωτηματολόγιο

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.