Παράταση προθεσμίας έρευνας – Ανάπτυξη λύσεων AHA/AAL που βασίζονται σε ανοιχτές πλατφόρμες

Παράταση προθεσμίας έρευνας – Ανάπτυξη λύσεων AHA/AAL που βασίζονται σε ανοιχτές πλατφόρμες

Η προθεσμία για συμμετοχή στην έρευνα Developing solutions with Open Platforms παρατάθηκε μέχρι τις 24/9.

Σας παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε απορίες.