Διαδικτυακό Σεμινάριο: Εργαλεία ελέγχου και αυτοαξιολόγησης

Διαδικτυακό Σεμινάριο: Εργαλεία ελέγχου και αυτοαξιολόγησης

Στο έργο PlatformUptake.eu αναπτύχθηκαν εργαλεία ελέγχου και αυτοαξιολόγησης, που υποστηρίζουν τους παρόχους ανοικτών πλατφορμών και τους χρήστες τους (που αναπτύσσουν τεχνολογίες και παρέχουν φροντίδα) στους τομείς AHA και AAL να αυτοεκτιμούν την επιτυχία και την υιοθέτηση των πλατφορμών καθώς και της προόδου τους καθώς αναπτύσσουν λύσεις βασιζόμενες σε αυτές. Το σεμινάριο έχει ως στόχο να εισαγάγει τα εργαλεία και τα προτερήματά τους στους πιθανούς τους χρήστες και να πληροφορήσει πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πού είναι προσπελάσιμα. Οι συμμετέχοντες στην εικονική εκδήλωση θα κληθούν να θέσουν ερωτήματα και να υποβάλουν σχόλια για τα εργαλεία και να λάβουν μέρος στη συζήτηση που θα γίνει.

Ημερομηνία: 05.04.2022 10:00 – 11:30 AM CET

Monitoring and Self-evaluation Tools webinar
Register