Υπενθύμιση συμμετοχής σε έρευνα – Ανάπτυξη λύσεων AHA/AAL που βασίζονται σε ανοιχτές πλατφόρμες

Υπενθύμιση συμμετοχής σε έρευνα – Ανάπτυξη λύσεων AHA/AAL που βασίζονται σε ανοιχτές πλατφόρμες

Σας υπενθυμίζουμε να συμμετάσχετε στην έρευνα Developing solutions with Open Platforms.

Σαν ένδειξη της ευγνωμοσύνης μας για τη συμμετοχή σας, σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσετε δωρεάν τη λύση, υπηρεσία ή τεχνολογία ΑΗΑ/AAL που αναπτύσσετε στον Κατάλογο Εφαρμογών που θα έχουμε σύντομα διαθέσιμο: PlatformUptake.eu Open Information Hub.

Η ομάδα-στόχος της έρευνας είναι οργανισμοί που δημιουργούν ή/και παρέχουν εφαρμογές και υπηρεσίες AHA/AAL, οι οποίες βασίζονται σε κάποια υποκείμενη πλατφόρμα. Η συνεισφορά σας είναι σημαντική για να κατανοήσουμε τον τρόπο και βαθμό χρήσης των πλατφορμών αυτών, καθώς και τις διάφορες πτυχές των πλατφορμών υπό την οπτική των προγραμματιστών/developers.

Αν προτιμάτε μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας τις πληροφορίες αυτές με μία άτυπη online συζήτηση. Σε αυτήν την περίπτωση μπορούμε ευχαρίστως να οργανώσουμε μία κλήση μαζί σας και έχουμε ετοιμάσει μερικά ερωτήματα σαν οδηγό της συζήτησης, η οποία δεν αναμένεται να πάρει πάνω από 10 λεπτά:

– Περιγράψτε την προσφερόμενη υπηρεσία/λύση . Πόσες λύσεις προσφέρετε συνολικά; Ποιος είναι ο αριθμός των ενεργών χρηστών;

– Ποια πλατφόρμα χρησιμοποιείτε ως βάση; Είναι ανοικτή;

– Πόσο εύκολο ήταν να χρησιμοποιήσετε και να ενσωματώσετε την πλατφόρμα για να δημιουργήσετε την τελική λύση; Υπάρχουν συγκεκριμένα θετικά ή αρνητικά σημεία που θα θέλατε να αναφέρετε (όπως τεκμηρίωση, υποστήριξη και διαμόρφωση της πλατφόρμας);

– Ποιες είναι οι φάσεις/βήματα για την ανάπτυξη της λύσης; Πώς εξελίχθηκε το σχετικό επιχειρηματικό μοντέλο; Υπήρχαν κάποια εμπόδια ή προβλήματα να ξεπεραστούν; Υπήρξαν αποτυχίες;